Miesta programu

Evanjelický kostol

10:00-12:00 Slávnostné služby Božie

12:00-12:30 Odhalenie Pamätníka reformácie

14:00-16:00 Slávnostná akadémia

Kultúrny dom

12:30-13:45 Výstavy: 500 rokov reformácie, Gobelíny, Evanjelická diakonia

13:00-13:45 Prezentácia Výboru na ochranu Božieho stvorenstva

13:20-13:40 Divadelné predstavenie Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši

14:00-16:00 Program pre dorast a mládež

Námestie

10:00-12:00 Prenos služieb Božích

12:30-13:45 Obedná prestávka – vystúpenia, stánkový predaj občerstve­nia, predaj kresťanskej literatúry

16:10-16:15 Vystúpenie hudobnej skupiny Hosana z Partizánskej Ľupče

16:15-18:20 Projekcia filmu Luther

Základná škola s materskou školou

12:30-16:00 Program pred deti

Priestor pre matky s malými deťmi na dojčenie a prebaľovanie