Úvod

Pán Ježiš povedal: „Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. “ (Ján 14, 6b)

S radostným srdcom si pripomíname 500. výročie reformácie. Za požehnanie, ktoré sme v nej prijali, chceme ďakovať Pánu Bohu na misijnom podujatí Oslobodení Božou milosťou – v 1. nedeľu po Veľkej  noci, 23. apríla 2017 o 10. hod. v chráme Božom v Partizánskej Ľupči.

Po slávnostných službách Božích bude odhalenie Pamätníka k 500. výročiu reformácie a popoludní o 14. hod. bude Slávnostná akadémia.

Srdečne pozývame!