Program

10:00-12:00 Slávnostné služby Božie

Evanjelický kostol, prenos na námestie

Slávnostným kazateľom je Marián Čop, zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru ECAV v Českej republike a superintendent ECAV v Českej republike. Počas služieb Božích budú odovzdané ceny Leonarda Stöckela.

12:00-12:30 Odhalenie Pamätníka reformácie

Pred evanjelickým kostolom

Izraelci po príchode do zasľúbenej zeme postavili z dvanástich kameňov pamätník Božej pomoci. Pri 500. výročí reformácie majú byť zase posvätené tri pamätníky reformácie: v Partizánskej Ľupči, Hybiach a v Dolnom Kubíne. Autorom architektonickej časti pamätníka je Ondrej Mrlian, autorom portrétov dejateľov je Peter Gáspár a text pod reliéfy pripravil Karol Dzuriak.

12:30-13:45 Obed

Námestie

Stánkový predaj občerstvenia

Predaj kresťanskej literatúry

Výstavy

  • 500 rokov reformácie (prízemie kultúrneho domu)
  • Gobelíny (prízemie kultúrneho domu)
  • Evanjelická diakonia (1. poschodie kultúrneho domu)
  • Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (1. poschodie kultúrneho domu)

Vystúpenia

  • Spevokol a hudobná skupina cirkevného zboru Párnica
  • Spevokol cirkevného zboru Važec
  • Fujara z Veličnej (Milan Kubačka a Jaroslav Sloboda)
  • Detský evanjelický spevokol cirkevného zboru Liptovský Ján
  • Hudobná skupina cirkevného zboru Veličná

13:20-13:40 Divadelné predstavenie EGJT

Sála kultúrneho domu

Obrazy zo života reformátora Dr. Martina Luthera popretkávané piesňami. Vystupujú žiaci Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši pod vedením Janky Záborskej a Viery Brtišovej.

12:30-16:00 Program pre deti

Základná škola

Po službách Božích budú deti odvedené od kultúrneho domu do základnej školy, kde bude prebiehať ich program. Na záver programu slávnostnej akadémie budú privedené späť do kostola.

Téma: Dr. M. Luther.

Workshopy, piesne, chutný obed.

14:00-16:00 Slávnostná akadémia

Evanjelický kostol

V rámci programu zaznejú dve prednášky o dejinách reformácie na území seniorátu v podaní Rastislava Stančeka, zborového farára z Dolného Kubína, a Karola Dzuriaka, historika-pracovníka Liptovského múzea v Ružomberku. Budú udelené ocenenia osobnostiam Liptovsko-oravského seniorátu.

14:00-16:00 Program pre dorast a mládež

Sála kultúrneho domu

Téma: Odviaž sa k zmene

16:10-16:15 Hudobná skupina Hosana z Partizánskej Ľupče

Námestie

16:15-18:20 Projekcia filmu Luther

Námestie

Nemecký životopisný film z roku 2003 o reformátorovi Dr. Martinovi Lutherovi.