Výstavy

Výstavy budú prístupné v čase obednej prestávky od 12:30 do 13:45. Výnimkou je prezentácia Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, ktorá bude otvorená od 13:00.

Výstava 500 rokov reformácie

Prízemie kultúrneho domu

Putovná výstava 500 rokov reformácie na Slovensku je výstavou Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Má rozsah 15 panelov. Scenár zostavila Zora Bakošová. Ústredný text pre jednotlivé panely napísal generálny biskup Miloš Klátik. Podstatu výstavy tvoria fotografie archívnych dokumentov, historických tlačí a iného ilustračného materiálu. Ich autorom je Michal Lašut.

Výstava Gobelíny

Prízemie kultúrneho domu
Komentár k výstave je možné si vypočuť o 12:40, 13:00, 13:20 a 13:40

Autorkou projektu je Jana Kepplová, umeleckou autorkou Janka Krivošová a garantom projektu je Spoločenstvo evanjelických žien. Ide o 14 panelov, na ktorých sú zobrazené významné udalosti, miesta a osobnosti z dejín reformácie v Uhorsku a následných štátnych útvaroch na dnešnom území Slovenska. Každý z týchto panelov bol dielom zaškolených žien-vyšívačiek z jednotlivých seniorátov.

Výstava Evanjelickej diakonie

1. poschodie kultúrneho domu

História Evanjelickej diakonie na Slovensku a zariadenia Evanjelickej diakonie Archa vo Veličnej.

Prezentácia Výboru na ochranu Božieho stvorenstva

1. poschodie kultúrneho domu
Výstava bude otvorená od 13:00 do 13:45

Tento výbor zriadilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 11. apríla 2014. Účelom výboru je podporovať ochranu Božieho stvorenstva na zemi, jeho zachovanie a zveľaďovanie a koordinovať a riadiť existujúce i budúce aktivity v oblasti ochrany Božieho stvorenstva v jednotlivých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.